Středa 1. dubna 2020, svátek má Hugo
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 1. dubna 2020 Hugo

Proti vyhynutí

2. 10. 2019 9:12:32
Nedávno jsem se zúčastnil přednášky hnutí Rebelie proti vyhynutí. Chtěl jsem prostě vidět, kdo, proč a hlavně jak tlačí lidem do hlav zelené fobie.

Zelená hnutí mají mnoho společného s kreacionisty mladé Země (dále jen kreacionisté), především rozsáhlé užití manipulativních technik, polopravd a nepravd.

Přednáška "proti vyhynutí" se konala v městské knihovně v Roztokách. Na přednášce se sešli čtyři účastníci - jeden přednášející a tři (spíše) klimaskeptičtí, původně dosti bojovně naladění posluchači. Prostředí bylo naštěstí komorní, oponentem v diskusi nikdy nebyl dav ale jen jednotlivec, takže veškerá diskuse se odehrávala ve slušném a věcném duchu. Přednášející si dokonce dělal poznámky.

Prezentační obsah přednášky je určen k opakovanému užití, tutéž nebo téměř tutéž přednášku, jen s jiným přednášejícím, si můžete vyslechnout na stránkách Extinction Rebellion ČR.

Přednáška se skládá ze dvou částí:

Proč směřujeme k vyhynutí?

Nesmírně komplexní a složitý problém vývoje zemského klimatu objektivně nelze prezentovat v celé složitosti, protože pro to běžní posluchači nemají dost znalostí a zkušeností. Téma je třeba zjednodušit. Až sem v pořádku. Jestliže však problém zjednodušíme způsobem, který namísto objektivního informování si klade za cíl obracení na víru, je něco špatně.

Hned v úvodu přednášky se dozvídáme, že profesor Hans Joachim Schellnhuber (Postdam Institute for Climate Inpact Research) již v roce 2018 řekl: "Změna klimatu dospívá do konečné fáze hry... jde skutečně o přežití naší civilizace." Radikální názory má dnes kde kdo, obracení na víru ovšem vyžaduje citovat jen takové, které jsou s danou vírou kompatibilní. Kreacionisté citáty milují.

"Máme jen 12 let na zásadní změnu, na nápravu je minimum času." cituje přednáška z webu České televize, přičemž názor je opět podpořen vhodně zvolenými experty, kteří nápravu stavu spatřují (jak jinak) v obnovitelných zdrojích.

Pak se ukáže graf změny globální teploty cca od roku 1880 do roku 2016, v uvedeném období globální teplota vzrostla o 1,1 °C. Zde už dochází ke zcela zjevné manipulaci, protože graf začíná krátce po skončení tzv. malé doby ledové a zcela pomíjí období středověké teplé periody, která vrcholila kolem roku 1000 n.l. Ve středověku byly teploty vyšší než v roce 1880, z čehož plyne, že zvyšování či pokles teplot během posledního tisíciletí nemusí nijak souviset s produkcí CO2. Jinými slovy - příčinou současného oteplování nemusí být činnost člověka.

Ještě jeden příklad - součet biomasy savců. Dle prezentace činil před 10 tisíci lety podíl hmotnosti všech lidí na biomase všech savců pouhé procento a zbytek byla divoce žijící zvířata. Dnes je (dle prezentace) podíl lidí 36 % a podíl divoké zvěře klesl na 4 % (zbylých 60 % tvoří hospodářská zvířata). Počítejme, že dnes na Zemi žije 7 miliard lidí, kdežto před 10 tisíci lety (počátek neolitické revoluce) nás byly pouhé 4 miliony. Za předpokladu konstantní hmotnosti průměrného člověka lze tedy nárůst biomasy lidstva vyjádřit koeficientem 1750 krát. Jak se tedy změnila absolutní celková hmotnost divoké zvěře, jestliže dnes činí její podíl 4 %? Také vám vychází, že se hmotnost divoké zvěře v absolutním měřítku zvýšila? Copak tento "paradox" nikdo z příznivců Rebelie proti vyhynutí nezaznamenal? Nebo se rebelové (podobně jako kreacionisté) rekrutují pouze z osob pasivně přijímajících předkládané "pravdy"?

Nemohu rozebírat každý argumentační poklesek, který prezentace obsahovala, umím si však představit, že při jejím shlédnutí nezkušeným mladým lidem vstávají vlasy na hlavě hrůzou z budoucnosti.

Co s tím chtějí dělat

Druhá část přednášky je snad ještě strašidelnější, než předchozí.

První požadavek, vznesených hnutím Rebelie proti vyhynutí, shrnuje heslo: "Říkejte nám pravdu." Jak si rebelové tuto pravdu představují, jsme snad trochu pochopili z první části. Díky několikaletým diskusím s kreacionisty jsem na slovo pravda (někdy psáno s velkým P) již poněkud alergický, zkuste si proto sami do vyhledávače zadat například heslo "bůh je pravda".

Druhým požadavkem rebelů je "Okamžitě začněte jednat", přičemž cílem je do roku 2025 dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality. Požadavek by se dal lidově interpretovat jako "Okamžitě začněte blbnout", protože deklarovaný cíl je v uvedeném termínu zjevně nedosažitelný. Podobné výkřiky do tmy mají potenciál vyvolat chaos, ale pozitivní změnu nepřinesou.

Je všeobecně známo, že k zeleným ideologiím se v posledních letech přidružují různá ultralevičácká a anarchistická sdružení, jejichž cílem není nic menšího než demontáž současného kapitalistického světa, který nerozděluje bohatství podle jejich představ. Třetím požadavkem je proto nadstranická politika, když zavedené demokratické instituce dle rebelů selhávají nebo jsou příliš pomalé.

Aby rebelové dosáhli svých nesplnitelných požadavků, chtějí rebelovat. Na vážnost situace chtějí upozornit i za cenu nerespektování zákonů. Budiž. Má to však jeden háček. Jestliže zákony nebudou respektovat oni, neměli by očekávat, že zákony bude ctít jejich okolí. Jaké následky by mohla mít nezákonná blokáda ulic v čase, kdy lidé jedou do práce? Aktivisté by také mohli schytat pár facek.

Co dělat

Rád bych věřil, že mnozí mladí lidé, kteří se dnes účastní zelených protestů, na tom nejsou tak bídně jako mnozí kreacionisté, pro které již racionální argumenty ztratily veškerou váhu. Velmi si vážím toho, že přednáška (či vzhledem k počtů zúčastněných spíš beseda) přes řadu výhrad proběhla ve věcném a slušném prostředí. Dává mi to naději, rozum snad ještě dostane šanci.

S přednášejícím jsme se shodli, že koncentrace CO2 v atmosféře opravdu roste a že by bylo dobré produkci CO2 omezit. Také jsme společně konstatovali, že v posledních letech pravděpodobně roste globální teplota.

Životní prostředí na Zemi však neohrožuje jen růst koncentrace oxidu uhličitého, ale celá řada dalších faktorů, z nichž lze jmenovat především zelenými aktivisty jen zřídkakdy zdůrazňovaný překotný růst světové populace (více lidí bude přirozeně zatěžovat Zemi větší ekologickou stopou), zamoření životního prostředí odpadky nebo negativní dopady chemizace zemědělství.

Co tedy dělat?

Především přestat blbnout. Šíření paniky a strachu sotva přispěje k racionální diskusi, z níž jedině mohou vzejít racionální činy. Nereálné cíle ve spojení s rebelií nařizující druhým, aby "okamžitě začali něco dělat" racionální diskusi nepřispívá.

Cílem může být energetika bez spalování fosilních paliv. Proč ne, souhlasím. Když se ale řekne A, musí být vysloveno i B - nepůjde to bez intenzivního využití jaderné energie. Vzhledem ke kolapsu civilizace, kterým nás aktivisté straší, obnáší využití jaderné energie snad přijatelná rizika. Odmítání energie z jádra usvědčuje zelené fundamentalisty ze lži, nemyslí to s námi dobře.

Potřebujeme uživit rostoucí lidstvo a přitom omezit chemizaci zemědělství? I tady nabízí současná věda a technologie řešení - například geneticky upravené plodiny odolné proti škůdcům.

Řadu problémů máme i v České republice, nemusíme velikášsky řešit jen problémy celého vesmíru. Je třeba osázet holiny po kůrovcové kalamitě a chránit zbylé lesy. Je třeba vrátit krajině schopnost zadržet vodu. A především - je třeba se postavit fanatikům všeho druhu. Počínaje zelenými fundamentalisty, přes snílky snažící se poroučet větru dešti, přes popírače demokracie, konspirační teoretiky až po mé milované kreacionisty.

A děti by měly chodit do školy i v pátek, aby se naučily vše potřebné pro složitý život v naší technické civilizaci.

Autor: Karel Tejkal | středa 2.10.2019 9:12 | karma článku: 29.24 | přečteno: 916x

Další články blogera

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma článku: 39.45 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Karel Tejkal

Turínské plátno a dědičnost krevních skupin

Jednou za uherský rok navštívím kontrarevoluční magazín Petra Hájka. To je ten pán, co nepochází z opice. Zaujal mne zde článek "historika a publicisty" Radomíra Malého dokazující údajnou pravost Turínského plátna.

21.1.2020 v 19:13 | Karma článku: 18.47 | Přečteno: 899 | Diskuse

Karel Tejkal

Úbytek magnetického pole Země ukazuje na apokalypsu soudného dne

Ano, to se skutečně píše v novém "vědeckém" pojednání na webu kreacionismus.cz. Podle vrchního inkvizitora se článek zabývá "pošetilým postojem sekulárních kosmologů k problému postupného slábnutí magnetického pole".

10.12.2019 v 11:35 | Karma článku: 22.70 | Přečteno: 1334 | Diskuse

Karel Tejkal

Kreacionistická kuchařka aneb jak se dělá propaganda

Propaganda je veřejné šíření myšlenek s cílem získat příznivce. Získávání příznivců pro dobrou věc je chvályhodné, pokud však propaganda hojně užívá manipulativní techniky, může být s šířenými myšlenkami něco hodně v nepořádku.

31.10.2019 v 19:16 | Karma článku: 15.18 | Přečteno: 614 | Diskuse

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Zdenek Jandejsek

Zemědělské minimum pro „zelené teroristy“ dnes o hospodaření v krajině z pohledu ekologie

Velká část „zelených teroristů“ mluví o nutnosti snižování živočišné výroby z důvodu velké uhlíkové stopy. Domnívám se, že to neplatí pro Českou republiku, protože v sousedním Německu je intenzita výroby 2,5 až 5 krát vyšší...

17.3.2020 v 17:36 | Karma článku: 25.09 | Přečteno: 596 | Diskuse

Zdenek Jandejsek

Zemědělské a potravinářské minimum pro „zelené teroristy“ dnes o soběstačnosti

Když hodnotím české zemědělství z pohledu dosahovaných výsledků v užitkovosti a chovu jednotlivých druhů a kategorií zvířat, můžu konstatovat, že je na velmi vysoké úrovni. Skutečně patříme v rámci EU mezi ty nejúspěšnější země.

16.3.2020 v 18:02 | Karma článku: 26.24 | Přečteno: 791 | Diskuse

Dušan Póč

Spalovna podruhé. Tentokrát dávající smysl

Ukázalo se, že také uvnitř vsetínské radnice se mohou zrodit skvělé nápady. Asi se najdou ti, kteří mi nebudou věřit, že to myslím vážně. Ale já to opravdu ironicky nemyslím. To mně se líbící vnuknutí nese název spalovna...

16.3.2020 v 11:32 | Karma článku: 10.58 | Přečteno: 290 |

Jan Provazník

Koronavirus – trest boží?

Někteří lidé zejména v silně katolicky orientovaných zemích mají tendenci vnímat současné problémy spojené s virovou pandemií jako jakýsi trest shůry za naše „hříchy“.

15.3.2020 v 22:11 | Karma článku: 11.14 | Přečteno: 380 | Diskuse

Barbora Topinková

Koronavirus neumí plavat kraula!

Pandemie přiškrcuje dech i peněženky, uzavírá školy, divadla i hranice. Zachovejte paniku s chladnou hlavou, hydrogeologie má pro vás ohledně koronaviru dobré zprávy!

12.3.2020 v 8:02 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 953 | Diskuse
Počet článků 50 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 713

Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Schillerová navrhne zrušit daň z nabytí nemovitostí a odpočty hypoték

Ministryně financí Alena Schillerová navrhne na vládě zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitostí. Věří, že by to...

Technická kontrola se zpřísní, nově o ni řidiče připraví i drobnosti

Přijet na technickou kontrolu s prorezlými brzdovými kotouči, s nefunkčním světlometem nebo například s­ prasklým...

Žil jako nemohoucí stařec. Pak Marek zhubl 57 kilo a je z něj idol žen

Marek Láca žil v osmadvaceti letech jako nemohoucí stařec, bez energie, bez ženy, zato však s pořádnou nadváhou. Ta už...

Italská duše trpí. Běžte domů, křičí na sebe sousedé z balkonů ve Florencii

Ulice toskánské metropole Florencie, které jsou jindy plné turistů a kde se milenci z mostu Ponte Vecchio vždy kochali...

Influencer olizoval toaletu v rámci koronavirové výzvy. Nyní má COVID-19

V době šíření koronaviru obletěla svět sociálních médií nesmyslná výzva, která vybízí k tomu, aby lidé olízli sedátko...